Start
Synchronicity web
Nieuw op dit web
Agenda
Synchroniciteit
Synchro in org
Afdeling HSP
One Session Coaching
Lezingen
Informatie

 

Betekenis

 

Welkom op deze site !!

 

Synchroniciteit kun je zien als een kompas, een spiegel die jou laat zien hoe je je eigen werkelijkheid creert. Een bron van betekenis en zingeving.

Synchroniciteit gaat over de verbinding met het grotere geheel n de verbinding met jezelf. Vaag? Lees meer over de functie van synchroniciteit. Of over de dynamiek van de zuivere intentie in organisaties.

 

U heeft wellicht het boek gelezen van J. Jaworski met de titel "Synchroniciteit".

Deze website staat vermeld achter in dit boek (vanaf 2e druk).

Wij hopen dat u op deze site datgene vindt wat u na lezing van dit boek zocht.

 

Meer weten over de geschiedenis van Synchronicity web? Kies voor Achtergrond

 

Het fenomeen synchroniciteit beantwoord aan een behoefte. Steeds meer mensen voelen dat er meer is dan het leven van alledag en vragen zich af of ze deel uitmaken van iets dat groter is dan zichzelf. Kan ik contact maken met een grotere stroom? Wat zijn mijn diepere drijfveren? Wat bepaalt in welke richting mijn leven zich ontwikkelt?

Voor meer literatuur over synchroniciteit klik hier.

 

Synchroniciteit lijkt je te overkomen. Het 'valt je toe'. En toch zijn er manieren om meer synchroniciteit in je leven te brengen. Dat vereist echter wel een reis naar binnen. In de praktijk blijkt dat de blokkades waarachter het gelukkige toeval zich schuil houdt, vooral in de mens zelf zitten.

 

Synchronicity web biedt handvatten aan om meer te begrijpen van dat 'onvoorspelbare toeval' waarin de dingen op hun plaats lijken te vallen. Deze handvatten kunnen je helpen om makkelijker gelijkgestemden te ontmoeten. Zonder de voeding van gelijkgestemden blijft het moeilijk om van de gebaande paden af te wijken en nieuwe ervaringen te integreren tot een vanzelfsprekend onderdeel van een leven dat meer in overeenstemming is met wie je in essentie bent.

 

Het boek 'Synchroniciteit - De innerlijke weg naar leiderschap' van Jaworski is niet toevallig het startpunt geworden van het Synchronicity web.

Meer over de relatie met dit boek? Klik hier.

 

De auteur J. Jaworski beschrijft eigenlijk niet zozeer het fenomeen synchroniciteit, als wel zijn inzet voor een groots ideaal, zijn verbinding met de wereld, zijn betrokkenheid, zijn passie en zijn vermogen te luisteren naar zijn innerlijke stem. Tijdens de realisatie van zijn ideaal ontdekte hij het fenomeen Synchroniciteit. Het creren van een verbinding met de grote stroom, dat is waar innerlijk leiderschap over gaat.

 

Leren omgaan met synchroniciteit vraagt van mensen dat zij contact maken met hun diepste wezen, hun diepere drijfveren, hun werkelijke verlangens en tegelijkertijd doet het een appl op de bereidheid om open te staan voor het onverwachte, de wilskracht van het ego even te parkeren en te vertrouwen op de voorzienigheid. Sommigen zullen zeggen dat dit klinkt naar iets wat soft is.

 

Maar wat is eigenlijk soft? Organisaties komen er steeds meer achter dat wat "we" doorgaans soft noemen de keiharde strategie zal blijken te zijn van de 21e eeuw (citaat van Drs.Ing. Peter Delahay).

 

 

De doelstelling van Synchronicity web: 

"Bewustwording in de breedste zin van het woord"

Synchronicity biedt informatie aan voor mensen die verlangen te leven vanuit echtheid/authenticiteit, in contact met hun eigen kern en niet alleen dienstbaar aan zichzelf, maar ook aan een groter geheel.

Het boek van J. Jaworski gaat over de droom van aanvankelijk n persoon om echte vernieuwing tot stand te brengen in 'leiderschap', over het heilige geloof in de haalbaarheid van een groots project, over de onbevangenheid waarmee de hoofdpersoon de uitdagingen tegemoet treedt, de "onzichtbare krachten" die daaraan meewerken en het fascinerende leerproces dat ermee gepaard gaat.

 

Het boek maakt veel los. Het zet mensen aan het denken over de wereld en over zaken als (innerlijk) leiderschap, verantwoordelijkheid en keuzes. Het raakt een gevoelige snaar in deze tijden waarin een puur rationele aanpak van de problemen in onze wereld niet meer werkt. Ook spreekt het vaak mensen aan die hun leven niet (meer) vorm willen geven vanuit pure wilskracht, maar meer vanuit een intutief contact met een bepaalde onderstroom. Voor sommigen heet het flow, voor weer anderen "het toeval dat geen toeval is", of gewoon "het gevoel dat iets klopt of op zijn plaats valt". En misschien zijn mensen ook op zoek naar het gevoel van 'magie' dat ontstaat wanneer "de dingen schijnbaar moeiteloos op hun plaats vallen". De natuurlijke staat van zijn IS in feite moeiteloosheid. Wij mensen plaatsen er helaas steeds van alles tussen.*

*Synchroniciteit is eigenlijk de normale toestand. Er is positieve en negatieve synchroniciteit. Afwezigheid van positieve synchroniciteit, het gelukkige toeval, wordt veroorzaakt door menselijke onwetendheid, onhandigheid en angst.

en

Als je weet wat je wilt en je staat tegelijkertijd onbevangen open voor alles wat er op je weg komt, werkt heel het universum samen aan de realisatie ervan.

(Uit: De alchemist - Paulo Coelho)

 

Het Synchronicity web organiseert momenteel geen activiteiten. Het heeft vooral een informatieve functie via artikelen en binnenkort een E-book over Synchroniciteit.

Mocht u zich nog afvragen waar synchroniciteit over gaat, dan volgt hieronder een korte toelichting.

Synchroniciteit - een korte toelichting

 

Synchroniciteit is het zogenaamde toeval dat geen toeval is. Gebeurtenissen en voorvallen die precies op het juiste moment gebeuren, waardoor de eigen bestemming een nieuwe impuls krijgt. Dat kan confronterend zijn, want synchroniciteit is ook te zien als een spiegel van de ziel. Het moderne snelle leven verhindert ons echter vaak om oog te hebben voor die bijzondere gebeurtenissen, n om er een goed gebruik van te maken. We hebben het t druk, we worden geleefd door de waan van de dag. Of we hebben om andere redenen onvoldoende contact met onszelf, met onze eigen diepere bedoeling. In al die gevallen laten we enorme kansen liggen en "zien" we niet wat er vlak vr ons gebeurt. Vaak ook ontbreekt het aan het vermogen om betekenis te geven aan de dingen die men ervaart, met andere woorden: aan het vermogen om ervaringen te duiden en om voor de eigen ervaringen (mening) uit te komen.

Nog meer over Synchroniciteit