Start
Omhoog
Synchronicity web
Nieuw op dit web
Agenda
Synchroniciteit
Synchro in org
One Session Coaching
Lezingen
Informatie

Afdeling HSP van het Platform Synchroniciteit

 

 

Toelichting:

 

 

Wat heeft synchroniciteit met hoogsensitiviteit te maken?

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die 15 tot 20 % van de bevolking heeft. Deze eigenschap houdt in dat je geboren bent met een zenuwstelsel dat meer dan gemiddeld tot extreem gevoelig is voor externe prikkels. De eerste helft van je leven kan deze gevoeligheid je totaal weghalen van jezelf. Vanaf het moment dat je er beter mee om kan gaan komt de enorme creatieve potentie van HSP's aan het licht.

Synchroniciteit kun je zien als 'het toeval dat geen toeval is'. Er gebeuren dingen die geen oorzaak-en-gevolg relatie met elkaar hebben, maar toch hebben ze een bijzondere betekenis. Deze bijzondere gebeurtenissen komen vaker voor naarmate je een sterkere (emotionele) band ergens mee hebt.  HSP's (Highly Sensitive Persons) zijn uitgerust met een eigenschap waardoor zij makkelijker dan anderen contact hebben met een soort "onderstroom". HSP's zien wat voor veel anderen onzichtbaar blijft. Lange tijd kan het je in verwarring brengen, totdat je gaat ontdekken dat je toegang hebt tot een weten dat boven kennis uitstijgt. Sensitiviteit is iets dat je kan ontwikkelen. Naarmate mensen ouder worden, merken zij dat zij sensitiever worden.

De mensheid wordt overigens ook collectief steeds sensitiever. Voeding is ook een bepalende factor. En verder spelen emotionele gebeurtenissen een belangrijke rol in het wakker worden van de eigen sensitiviteit. Daarnaast is het zo dat de mensheid zelf ook collectief sensitiever wordt.

Er zijn verschillende namen voor sensitiviteit, afhankelijk van de context, zoals bijvoorbeeld "organisatie-sensitiviteit" of "omgevingssensitiviteit" of  "relationele sensitiviteit". Er is een trend dat sensitiviteit steeds meer wordt gewaardeerd, maar er zijn grenzen aan. Anders wordt het weer te soft. Dat maakt dat er vaak tweeslachtig of halfslachtig mee wordt omgegaan.

Dat is jammer, want sensitiviteit is uitermate waardevol voor zowel mens als organisatie. Dat dit besef eens door mag breken is de inzet van deze website van Synchronicity - the secret of the flow.

 

Wat heeft hoogsensitiviteit met synchroniciteit te maken?

Antwoord: alles, maar alleen als jij dat zelf wil.

 

Kunnen HSP's meer dan anderen hun voordeel doen met synchroniciteit?

Antwoord: ja, op een hele bijzondere manier.

 

Wat is de meerwaarde van Synchronicity - the secret of the flow voor hoogsensitieve mensen?

Diepgaande ervaringskennis van hoogsensitiviteit.

In staat om direct door te dringen tot de kern der dingen.

Ervaringskennis en intu´tief weten inzake synchroniciteit.

 

 

 

Terug naar HSP-startpagina