Start
Omhoog
Synchronicity web
Nieuw op dit web
Agenda
Synchroniciteit
Synchro in org
Afdeling HSP
One Session Coaching
Lezingen

Citaten

Over synchroniciteit:

 

"Het was voor mij in zekere zin een verbazingwekkende staat van zijn. Ik hoefde mijn werk maar te doen, dat als mijn voornaamste zorg te zien en dan gewoon, zoals de krijger, rustig afwachten, met een alertheid en een scherp bewustzijn wachten tot het geschikte moment zich voordeed - de 'kubieke centimeter kans'. Als de gelegenheid zich dan presenteerde, diende ik onmiddelijk, zonder er bewust over na te denken, te reageren."

J. Jaworski

 

"This awareness that everything is in motion, in process, can relieve us of the pressure to have everything fixed and worked out, since the only reliable thing we can know is that this situation, too, shall change."

William Isaacs

 

 

Over dialoog:

 

"Mensen en groepen zien zichzelf als gescheiden. Maar als we zouden kunnen leren hoe we op een diep niveau met elkaar in dialoog kunnen zijn, zouden we wegen vinden om die perceptie van gescheidenheid op te heffen."

J. Jaworski

 

"Als mensen in dialoog samenzijn, oefenen ze als geheel leiderschap uit. dat is niets minder dan het zich ontvouwen van het generatieve proces. Het is de manier waarop denken deel heeft aan scheppen, maar dat kan alleen collectief gebeuren."

J. Jaworski

 

"Een van de diepste verlangens die ten grondslag liggen aan een gemeenschappelijke visie, is het verlangen verbonden te zijn, aan een hoger doel en aan elkaar."

Peter M. Senge

 

Over authenticiteit:

 

"To find and speak our own voice is to sense the potential that is present and waiting to unfold through us."

William Isaacs

 

"We zijn hier om te leren met vreugde te gaan tussen het verdriet van de wereld."

Joseph Campbell

 

"Ik heb ontdekt dat mensen niet echt bang zijn om te sterven; ze zijn bang niet geleefd te hebben, nooit diep te hebben nagedacht over het hogere doel van het leven en nooit iets met dat doel te hebben gedaan, zodat ze in ieder geval een poging zouden hebben ondernomen om de wereld een beetje te veranderen."

Joseph Jaworski